strona główna  ::   historia szkoły  ::   primus inter pares  ::   kontakt
Nasza szkoła

•  aktualności
•  Ortofrajda 
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Puszkobranie

•  informacje 

Mały Finansista

Przyjaciele Zippiego

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami
•  informacje
•  materiały
•  UBEZPIECZENIE   

Rada Rodziców

 • informacje
 • sprawozdania

Przydatne strony

•  Goleniów
•  MEN
•  Kuratorium
•  ZCDN
•  OKE w Poznaniu
•  Szkoła bez przemocy
•  Edusek

Aktualizacja strony

piątek, 21 kwietnia 2017Aktualności

20 kwietnia 2017 r.

Wyniki rekrutacji do klasy I
w roku szkolnym 2017/2018 będą dostępne w sekretariacie szkoły
w dniu 26.04.2017 r.

Rodzice zakwalifikowanych uczniów proszeni są o osobiste zgłoszenie się do szkoły do dnia 09.05.2017 r. i napisanie oświadczenia, które ostatecznie zakończy proces przyjęcia dziecka do szkoły.

 

19 kwietnia 2017 r.

Miły gość w Ia

W środę 29 marca 2017 klasę IA odwiedziła Specjalistka ds. Ochrony Środowiska w IKEA INDUSTRY w Goleniowie - p. Anna Jastrzębska, która przybliżyła uczniom zagadnienia związane z ochroną wód. Dzieci wycinały, a następnie sklejały papierowe sylwetki ptaków i zwierząt wodnych. Pierwszoklasiści otrzymali także duży worek pianek, z których, w kolejnych dniach, „konstruowały” zaprojektowane przez siebie mosty. Te zaś zainstalowały nad papierową rzeką „przepływającą” przez salę lekcyjną. Zabawa połączona z nauką okazała się doskonała!

Wychowawczyni klasy-Ewa Kondraciuk

 

11 kwietnia 2017 r.

Konkurs na ekologiczny słowniczek po angielsku

Zachęcamy uczniów klas III i IV do udziału w konkursie na ekologiczny słowniczek po angielski pod hasłem "Recycled materials". Słowniczek powinien zawierać obrazki różnych materiałów (plastik, papier, szkło, guma, rodzaje tkanin, gazety itp.) z podpisem po angielsku.

- format A3

- klasy III - 10 słówek

- klasy IV - 15 słówek

- technika dowolna

- termin składania prac - do 24 kwietnia

 

10 kwietnia 2017 r.

Konkurs recytatorski

Po raz piąty recytatorki z naszej szkoły odniosły wspaniały sukces, pięknie recytując poezję współczesnej poetki Joanny Kulmowej, patronki szkoły w KOMAROWIE. 31 marca, spośród  28 uczestników z 7 szkół, za ciekawą i dojrzałą interpretację  dwóch wierszy i prozy Jury pod przewodnictwem Daniela Jacewicza ,dyrektora Teatru Brama przyznało:

     W kategorii klas młodszych

I miejsce - Mai Berbeś  (z klasy 2c)

     W kategorii klas starszych

II miejsce  - Marice Tomasiak  (z klasy 6d)

     Także w plastycznej części konkursu za  magiczne zilustrowanie wierszy przyznano nagrody naszym uczennicom:

III miejsce - Marcelinie Borys (z klasy 6b)

Wyróżnienie - Martynie Podlewskiej (z klasy 6c)

      Laureatki otrzymały niepowtarzalne nagrody w postaci tomiku wierszy "Echa śpiące"  z autografem poetki.

Gratulujemy dziewczynkom  sukcesów, a pozostałym uczestniczkom: Ani, Nikoli i Amelce dziękujemy za bardzo udany występ. Za rozwijanie zdolności recytatorskich odpowiedzialne były panie: Jolanta Kortiak-Gulbinowicz i Beata Rucińska.

 

05 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja do klasy I dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły

Informacje w sprawie rekrutacji dzieci do klasy I
można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

02 kwietnia 2017 r.

Konkurs plastyczny „Mój Goleniów”

Miło mi poinformować, że prace plastyczne naszych uczniów zostały docenione w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
o Goleniowie
  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem „Mój Goleniów”. Spośród prac  nadesłanych ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Goleniowie, szkoły w Mostach i Komarowie
jury nagrodziło prace:

- Alicji Przybylskiej z kl. 5c-I miejsce,

- Julii  Maleszewskiej i Joanny Szeliwiak z klasy 6b-II miejsce

- Amelii Zawady z klasy 6c-III miejsce.

Gratulujemy dziewczynom sukcesów !

Dorota Gąsior

 

29 marca 2017 r.

XIV Gminny Przegląd  Szkolnych
Form  Teatralnych

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
im. H. Sienkiewicza oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. B. Chrobrego w Goleniowie

mają zaszczyt zaprosić uczniów i  nauczycieli szkół podstawowych do zaprezentowania się
dnia 11 maja 2017r. (godz. 9.00) w XIV Gminnym Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych

 

CELE  PRZEGLĄDU

Celem przeglądu jest:

 • integracja środowiska szkolnego Miasta i Gminy Goleniów

 • stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcego na międzyszkolnym forum

 • stworzenie możliwości konfrontacji

 • zdobywanie doświadczenia

 • przygotowanie dzieci do odbioru sztuki poprzez aktywne uczestnictwo

 • wspieranie aktywności twórczej uczniów

REGULAMIN

 • W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące szkoły podstawowe (po jednym zespole z danej szkoły).

 • Czas przedstawienia nie powinien przekraczać 20 minut.

 • Tematyka i forma przedstawień dowolna.

 • Każda grupa teatralna przygotowuje wraz ze zgłoszeniem plakat informujący o swoim przedstawieniu w formacie A0

 • Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury.

 • Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (muzyka tylko na nośnikach CD) i oświetlenie sceny, dekoracje i ich zamontowanie we własnym zakresie.

 

- Karta zgłoszenia

 

 

28 marca 2017 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III
do udziału
w szkolnym konkursie plastycznym

„Ząbek”

 promującym:

 • higienę jamy ustnej

 • codzienne dbanie o zęby

 • sposoby zapobiegania chorobom zębów

 • systematyczne wizyty w gabinecie stomatologicznym

Technika: dowolna, ale pomysłowa

Format: A4 lub A3

Termin: 27.03.17r. - 20.04.17r.

Podpisane indywidualne i samodzielnie wykonane prace przynosimy do sali 21 do 20.kwietnia br.

Na autorów najciekawszych prac (plakatów, komiksów, itp.) oczekują   nagrody - niespodzianki, które zostaną wręczone na apelu dla klas I - III

Organizatorzy  konkursu

Czesława  Olejnik

Beata  Rucińska 

 

08 lutego 2017 r.

Spotkanie z policjantką

W szkole odbyły się spotkania klas 4-6 z policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie – starszym inspektorem p. M. Bieniek.

Podczas spotkań poruszana była tematyka dot. zasad bezpieczeństwa i postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego i pożarowego. Uczniowie obejrzeli ponadto prezentację multimedialną odnośnie ww. tematyki.

 

22 lutego 2017 r.

Uwaga, rodzice dzieci urodzonych w 2010 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) dzieci 7 letnie od dnia 01 września 2017 r.  podlegają obowiązkowi szkolnemu. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłoszenia dzieci w szkole, w terminie od 27.02 - 09.03.2017 r. w godz. 730 - 1530.

Jeśli wybierzecie Państwo naszą szkołę, to w celu zgłoszenia dziecka wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości rodzica (prawnego opiekuna),

 • odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu),

druk zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej: www.sp2goleniow.pl ).

W przypadku zgłoszenia dziecka do innej szkoły lub przedszkola - proszę przekazać informację (osobiście lub telefonicznie - 91 418 21 37) do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie.

Uwaga, rodzice dzieci urodzonych w 2011 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)  dzieci 6 letnie, od dnia 01 września 2017 r.:

a) będą podlegały obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zgłoszenia dzieci  w obwodowej szkole w terminie od 27.02.2017 r.do 09.03.2017 r. w godz. 730-1530 w celu potwierdzenia danych osobowych dzieci oraz podania informacji gdzie dzieci będą realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od 01.09.2017 r.

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości rodzica (prawnego opiekuna),

 • odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu),

b) dzieci będą również miały prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Zapraszamy do zapisu dzieci do kl. I naszej szkoły.

W przypadku zgłoszenia dziecka do innej szkoły lub przedszkola - proszę przekazać informację (osobiście lub telefonicznie - 91 418 21 37) do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie.

- Zgłoszenie dziecka do kl.I rejonowej szkoły podstawowej  

- Oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców

- Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goleniowie na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

- Uchwała Nr XXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

 

07 lutego 2017 r.

Olimpusek

Serdecznie zapraszamy do udziału klasy II i III w konkursie "Olimpusek" z języka angielskiego, który odbędzie się 31.03.2017 r. Chętnych prosimy o wpłatę 9 zł do dnia 10.02 2017 r.
do nauczycieli języka angielskiego.

Olimpus

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do udziału w Konkursie Języka Angielskiego Olimpus, który odbędzie się 22 marca.
Koszt udziału 9 zł
Zapisy u nauczycieli j. angielskiego.

 

06 lutego 2017 r.

Świetlik

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w X edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych

"Świetlik" dla uczniów klas I - VI

Termin konkursu - 14 marca 2017r.

Termin zgłoszeń do dnia 10 lutego 2017r.

 

Doświadczenia konkursowe dostępne już w szkole

Opłata za udział w Konkursie 8 zł

Szkolny organizator: E. Sieczko

 

25 stycznia 2017 r.

Dobra szkoła - szkoła po zmianie

 

28 grudnia 2016 r.

25 lat Marud

W środę, 28 grudnia odbył się koncert dziecięcego zespołu „Marudy”, działającego w Szkole Podstawowej nr 2 od 1991 roku. Od początku prowadzi go pani Dorota Gąsior.

Jubileuszowy koncert odbył się w sali widowiskowej GDK, przy szczelnie wypełnionej widowni. Na scenie pojawiły się „Marudy” w obecnym składzie, ale dołączyli do nich dawni członkowie zespołu. Jest ich sporo, bo jak powiedziała ze sceny pani Dorota Gąsior, przez „Marudy” przewinęło się około 140 uzdolnionych, śpiewających dzieciaków. Część z nich na śpiewaniu w szkolnym zespole zakończyło swój kontakt z muzyką na żywo, ale są też tacy, którzy swoje życie zawodowe związali ze sceną.

„Marudy” mają na koncie wiele sukcesów w konkursach, przeglądach i festiwalach, nagrały też płytę z kolędami i pastorałkami, która ostatnio została wznowiona przy finansowym wsparciu Gminy Goleniów. Zespół, który jest jedną z muzycznych wizytówek Goleniowa stworzyła i od początku prowadzi nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 2, pani Dorota Gąsior.

źródło: http://www.goleniow.pl/component/k2/item/5801-25-lat-marud

 

16 grudnia 2016 r.

Drodzy Rodzice

W związku z napływającymi do szkoły pytaniami jakie zadajecie Państwo po zebraniu, które odbyło się w dniu 13.12.2016 r.,  informuję że:

- będzie prowadzony nabór dzieci do klas I;

- wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą kontynuować naukę

  w klasie VII w nowym roku szkolnym ;

- informacja o tworzeniu kolejnej szkoły podstawowej

  w Goleniowie nie miała na celu wzbudzenia u Państwa

  niepokoju o przyszłość dzieci w SP2;

- zapewnimy bazę dydaktyczną i kadrę z wysokimi

  kwalifikacjami również dla uczniów klas VII, a w przyszłości

  VIII;

- nadal będziemy robić wszystko w trosce o jak najwyższy

  poziom nauczania w szkole.

Dołożymy wszelkich starań, by uczniowie uczęszczający do naszej szkoły nie odczuli zmian związanych z reformą.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły

Krystyna Bielecka-Zagórna

 

18 grudnia 2016 r.

Szlachetna paczka

Szlachetna Paczka - to znana w całej Polsce akcja Mądrej Pomocy najbardziej potrzebującym. Już XVI raz włączyli się w nią popularni i lubiani sportowcy, aktorzy, artyści znani z TV, ale także tysiące wolontariuszy i anonimowych Darczyńców.

 Nasza szkoła użyczyła  Szlachetnej Paczce salę gimnastyczną na siedzibę i magazyn, do której  Darczyńcy przywozili całą sobotę (10.12.) przygotowane przez siebie paczki. Wśród tego szlachetnego grona znaleźli się także uczniowie klasy 2c,którzy,odpowiedzieli na prośbę Wolontariuszy i  przygotowali paczkę z artykułami szkolnymi dla Dzieci z Domu Dziecka w Wielgowie.  Małym Darczyńcom, o wielkich sercach, sprawiło ogromną satysfakcję osobiste przekazanie paczki na ręce  goleniowskiego Koordynatora  Akcji.

Uczmy się dawać i pomagać, bo jak mówi przysłowie:
"Z uczynku, nie ze słów dobrego poznasz."

   

 

 

10 grudnia 2016 r.

Nagrody dla naszych uczniów

6 grudnia podczas Miejskiego Mikołajkowego Festynu na Plantach nagrody za swoje piękne prace - projekty świątecznych kartek, z rąk Pani Dyrektor GDK i Pana Burmistrza odebrało troje uczniów naszej szkoły: Ola Zarzecka, Ania Korpalska i Piotr Królikiewicz, szczęśliwym trafem cała trójka z klasy 2c. Nagrodzone prace były mocno osadzone w naszej  polskiej tradycji. W tym roku,  zamiast tradycyjnych dyplomów, wszyscy laureaci otrzymali na pamiątkę 10  kartek z wizerunkiem swojej pracy, opatrzonych nazwiskiem autora i opiekuna. Każdy przyzna, że to bardzo oryginalny i wyjątkowy prezent, jaki przygotował na ten dzień  szczęśliwym laureatom i naszej szkole Święty Mikołaj. Dziękujemy, gratulujemy nagrodzonym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

   

 

 

 


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  2b
•  2c
•  2e
•  Koło "Zręczne ręce"

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony