strona główna   ::   kontakt


 

Nasza szkoła

•  aktualności
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami
•  informacje
•  materiały
•  UBEZPIECZENIE   

Rada Rodziców

 • informacje
 • sprawozdania

Aktualizacja strony

piątek, 15 grudnia 2017Aktualności

Biblioteka szkolna 
czynna jest codziennie w godzinach: 

poniedziałek

800 - 1340   1425 - 1605

wtorek

800 - 1600

środa

800 - 1520

czwartek

800 - 1605  

piątek

800 - 1235   1320 - 1340

 

 

Małgorzata Chamera

Debora Szkudlarek

Poniedziałek

8.00-12.35

13.20-14.40

8.50-11.40

14.25-16.00

Wtorek

8.00-12.00

11.30-16.00

Środa

8.00-16.00

 

8.55-9.50

10.35-12.25

Czwartek

9.00-13.40

14.25-16.00

 

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.35

13.20-16.00

-

 

Bibliotekę prowadzą panie:
mgr Małgorzata Chamera i mgr Debora Szkudlarek

Zadania biblioteki:

1.  Praca organizacyjno - techniczna:

a)  planowanie i sprawozdawczość,

b)  organizacja lokalu,

c) gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów (konserwacja księgozbioru, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne, organizowanie różnorodnych akcji celem pozyskania książek),
d) gromadzenie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

e)  organizacja warsztatu informacyjnego z różnych źródeł (uzupełnianie i rozbudowanie kartoteki zagadnieniowej, uzupełnianie katalogów),

f)  udostępnianie zbiorów,

g)    organizacja warsztatu dydaktycznego.

2.  Praca pedagogiczna:

a)  udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczalni,

b)  działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych (pomoc w doborze literatury w zależności od wieku, indywidualnych zainteresowań, udzielanie porad i informacji katalogowych, bibliograficznych, tekstowych, inspirowanie czytelnictwa poprzez akcję "uwalniania" książek,  gazetki ścienne, wystawki książek, wykazy nowości, konkursy czytelnicze),

c)  lekcje z edukacji czytelniczej oraz instruktaż indywidualny,

d)  rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami (rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań – pomoc w doborze lektury, zwrócenie szczególnej uwagi na czytelników mających kłopoty z czytaniem i otoczenie ich opieką, organizowanie imprez czytelniczych np. konkursy czytelnicze, uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, kształtowanie nawyków tworzenia własnego księgozbioru),
e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
f) wdrażanie do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie przydatnym do uczenia się, odrabiania lekcji i rozwijania zainteresowań,
g) współpraca z nauczycielami w zakresie promowania czytelnictwa (udzielanie pomocy w zakresie doboru literatury nauczycielom, wychowawcom klas i opiekunom kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i w organizowaniu imprez szkolnych) i uświadamianie rodziców o jego walorach i przydatności oraz współpraca z innymi  bibliotekami.

3. Uczestniczenie w programach podejmowanych przez MEN/KO i akcjach promujących czytanie.

 


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  3c

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony