strona główna   ::   kontakt


 

Nasza szkoła

•  aktualności
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami
•  informacje
•  materiały
•  UBEZPIECZENIE   

Rada Rodziców

 • informacje
 • sprawozdania

Aktualizacja strony

niedziela, 12 listopada 2017Informacje dla rodziców

Lektury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Goleniowie w roku szkolnym 2015/2016

 

Szanowni Państwo!

Zmieniła się procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Aby uzyskać duplikat ww. dokumentu należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły (do pobrania na stronie internetowej), dołączyć dowód opłaty skarbowej oraz w przypadku legitymacji szkolnej - 1 aktualną fotografię ucznia.

 

Informacja o opłatach za wydanie

duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Prosimy o wpłacanie należnej kwoty na konto:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2

ul. Szarych Szeregów 14

72-100 Goleniów

38 1020 4812 0000 0902 0160 1871

z dopiskiem:

opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia”  lub  „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty
wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

 

podanie o duplikat świadectwa

podanie o duplikat legitymacji

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych
(Dz. U. 97. poz. 624 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  3c

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony