strona główna   ::   kontakt


 

Nasza szkoła

•  aktualności
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami
•  informacje
•  materiały
•  UBEZPIECZENIE   

Rada Rodziców

 • informacje
 • sprawozdania

Aktualizacja strony

niedziela, 12 listopada 2017Świetlica szkolna

Świetlica szkolna 
zaprasza uczniów 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 6.45 do 1
6.45

Do świetlicy może przychodzić każdy uczeń naszej szkoły.

  • Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę przed zajęciami szkolnymi i po nich, w bezpiecznym, miłym otoczeniu.

  • Stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, wypoczynku, zabawy, relaksu, zjedzenia posiłku, i odrobienia prac domowych. W ramach tej opieki świetlica realizuje swój plan pracy wychowawczo - opiekuńczy, który powstał na bazie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego Szkoły z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów.

  • Do świetlicy szkolnej uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

  • W świetlicy szkolnej regularnie prowadzona jest kronika „Słoneczne dni w świetlicy.”

 


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  3c

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony